Właściwa formuła uprzejmości

O ile dodanie uprzejmej frazy na końcu e-maila lub listu jest obowiązkowe, o tyle w przypadku pisania do niektórych osób to grzeczne zdanie należy dostosować do jakości osoby i jej funkcji. Czy trzeba napisać do ambasadora , a kardynałem , a zastępca, a prawnika , a mocodawcy , lub nawet do ubezpieczenia zdrowotnego ? Wybierz właściwą, uprzejmą frazę .

grzeczna-formuła-która-grzeczna-formuła-do-wyboru-co-napisać-na-końcu-listu-jak-zakończyć-list

Jeśli Twoim korespondentem jest:

-Ambasador

Proszę przyjąć, Panie Ambasadorze (lub Pani Ambasador, jeśli jest to jego żona) wyrazy szacunku.

-Ambasador

Proszę uwierzyć Pani Ambasador, zapewniając o moim szacunku.

-Prawnik-Notariusz-Komornik-Licytator

Proszę przyjąć, Nauczycielu, moje pełne szacunku i szczere pozdrowienia.

-Kardynał

Eminencjo, proszę przyjąć wyrazy mojego szacunku i szczerego uznania.

-Kapłan

Przyjmij proszę, Ojcze, wyraz mojego głębokiego oddania.

-Zastępca

Proszę przyjąć, Szanowni Państwo, wyrazy mojego najwyższego szacunku

lub

Z całym szacunkiem proszę Państwa o przyjęcie, Szanowni Państwo, wyrazy mojego najwyższego szacunku.

-Lekarz

Proszę przyjąć, doktorze, wyrazy moich najlepszych pozdrowień.

-Biskup

Proszę przyjąć, Monsignor Biskupie, wyrazy mojego szacunku i szczerego oddania.

-Army Absolwent

(Mój) Generale, (pułkowniku-dowódco) proszę przyjąć wyrazy mojego najwyższego szacunku.

-Sędzia

Proszę przyjąć Panią Sędzio (lub) Panie Sędziego, wyrazy moich pełnych szacunku i szczerych pozdrowień.

-Burmistrz

Proszę przyjąć, panie burmistrzu lub pani burmistrz, wyrazy mojego najwyższego szacunku.

-Minister

Z całym szacunkiem proszę o przyjęcie, Pani Minister lub Szanowny Panie Ministrze, wyrazy mojego najwyższego szacunku.

- Ministerstwo Sprawiedliwości

Z całym szacunkiem proszę przyjąć, Szanowny Panie lub Pani Strażniczce Pieczęci, wyrazy mojego najwyższego szacunku.

-Papież

Przyjmij proszę, Ojcze Święty, wyrazy mojego ogromnego i głębokiego oddania.

-Prefekt

Błagam, abyście uwierzyli, Pani lub Panie Prefekt, w moje pełne szacunku pozdrowienia.

-Prokurator okręgowy

Proszę o przyjęcie, Pani Prokuratorze lub Prokuratorze, wyrazy mojego najwyższego szacunku.

-Dyrektor

Proszę przyjąć, Pani Dyrektorze lub Dyrektorze, wyrazy mojego najwyższego szacunku.

-Napisz do swojego ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczenia wzajemnego :

Proszę przyjąć, Pani lub Szanowny Panie, wyrazy mojego serdecznego pozdrowienia.

Original text